Συμπρόεδροι: Jacqueline Owen και Αλέκος Σιάντος
Dancecyprus Ltd
Ταχ.Κιβ 125, Λάνια, 4744 Λεμεσός, Κύπρος

Τηλ: begin_of_the_skype_highlighting              (00357) 25 432 404      end_of_the_skype_highlighting ή 99 920264

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dance@dancecyprus.org
Ιστοσελίδα: www.dancecyprus.org